Tặng cho phần góp vốn có phải nộp thuế hay không?

Việc tặng cho phần góp vốn trong công ty TNHH là việc được pháp luật chấp thuận. Vậy khi phát sinh việc tặng cho phần vốn góp có phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay các loại thuế nào khác hay không? Mời bạn cùng Mở Công Ty VN Song Kim tìm hiểu thủ tục tặng cho phần góp vốn trong công ty TNHH.

cho tặng phần góp vốn

 

Cho tặng phần góp vốn là gì?

Tặng cho phần góp vốn là việc 1 cá nhân được thành viên góp vốn của công ty sang nhượng phần góp vốn với giá trị 0đ. Có 2 hình thức cho tặng phần góp vốn là:

 • Tặng cho phần góp vốn thuộc dạng thừa kế theo bộ Luật Dân Sự
 • Tặng cho phần góp vốn tự nguyện (trừ trường hợp thừa kế)

>>> Bài viết cùng chuyên mục: Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH

Hợp đồng tặng phần góp vốn có phải công chứng không?

Để tìm hiểu xem hợp đồng tặng cho phần góp vốn có cần công chứng không? Hãy cùng dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh Song Kim tìm hiểu khoản 6 điều 53 Luật Doanh Nghiệp có quy định:

“6. Trường hợp thành viên tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác thì người được tặng cho trở thành thành viên công ty theo quy định sau đây:

a) Người được tặng cho thuộc đối tượng thừa kế theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự thì người này đương nhiên là thành viên công ty;

b) Người được tặng cho không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này thì người này chỉ trở thành thành viên công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.”

Kết luận:

Theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp 2020, chỉ quy định việc người được tặng cho phần góp vốn được trở thành thành viên góp vốn của công ty, không quy định về việc phải công chứng hợp đồng cho tặng phần góp vốn.

Vì thế, căn cứ vào nhu cầu thực tế mà các bên có thể công chứng hoặc không công chứng hợp đồng cho tặng phần góp vốn. Nhưng theo ý kiến chủ quan của Song Kim, các bên vẫn nên công chứng loại hợp đồng này để tránh phát sinh tranh chấp sau này.

>>> Có thể bạn sẽ cần: Dịch vụ thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH

Thời hạn nộp hồ sơ thay đổi thông tin thành viên góp vốn trên GPKD

Căn cứ quy định tại khoản 2 điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020, có quy định:

“2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.”

Kết Luận:

Đối với việc tặng cho phần góp vốn không làm thay đổi loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thay đổi thành viên góp vốn/chủ sở hữu là 10 ngày kể từ ngày xảy ra việc tặng cho phần góp vốn.

Ngoài ra, việc tặng cho phần góp vốn trong công ty TNHH sẽ có 2 trường hợp sẽ làm thay đổi loại hình doanh nghiệp, đó là:

 • Chủ sở hữu công ty TNHH 1TV tặng cho 1 phần của phần góp vốn cho 1 cá nhân khác. Việc này sẽ làm thay đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Công ty TNHH 2 thành viên xảy ra việc tất cả thành viên tặng cho 1 thành viên còn lại của công ty, tất cả phần góp vốn của các chủ thể này. Khi đó, công ty chỉ còn 1 thành viên. Và bắt buộc công ty TNHH 2 thành viên sẽ phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình công ty sang TNHH 1TV

Đối với 2 trường hợp này, thời hạn thực hiện thủ tục tặng cho phần góp vốn là 15 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

Tặng cho phần góp vốn có phải nộp thuế không?

Để xác định việc tặng cho phần góp vốn có phải nộp thuế không? Đầu tiên, chúng ta hãy cùng xác định thu nhập từ nhận tặng cho phần góp vốn có phải là đối tượng chịu thuế TNCN hay không? Theo đó, tại khoản 10, điều 3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP, có quy định:

tặng cho phần vốn góp có phải nộp thuế

“10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.”

Như vậy, khi cá nhân được nhận tặng cho phần góp vốn thì đây là khoản thu nhập chịu thuế. Và người ĐƯỢC NHẬN phần góp vốn là người phải nộp thuế TNCN.

>>> Xem thêm: Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV

Thuế TNCN của việc tặng cho phần góp vốn

Căn cứ khoản 4 điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế suất thuế TNCN của việc nhận tặng cho phần góp vốn là 10%. Cách tính thuế TNCN phải nộp sẽ được tính theo công thức sau đây:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x 10%

Trong đó:

 • Thu nhập tính thuế sẽ được xác định bằng giá trị sổ sách kế toán của phần góp vốn tại thời điểm diễn ra việc cho tặng.

Kết luận:

Việc cho tặng phần góp vốn là việc 1 cá nhân được sở hữu phần góp vốn tại công ty TNHH với giá trị chuyển nhượng là 0đ. Và cá nhân nhận tặng cho phần góp vốn này phải đóng thuế TNCN với mức thuế suất là 10% x giá trị phần góp vốn được tặng cho.

Bài viết liên quan


  This will close in 0 seconds

  0986.23.26.29
  Chat Zalo