Mẫu phụ lục hợp đồng giảm thuế GTGT (VAT) mới nhất 2023

Phụ lục hợp đồng giảm thuế GTGT (VAT) là mẫu hợp đồng phát sinh đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế VAT theo nghị định 44/2023/NĐ-CP. Và hợp đồng chính được thực hiện chồng lấn giữa 2 khoảng thời gian trước và từ ngày 01/07/2023. Với nghị định số 44/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/12/2023, doanh nghiệp bắt buộc phải ký kết phụ lục hợp đồng giảm thuế VAT này. Hôm nay, mời bạn cùng Mở Công Ty VN tìm hiểu chi tiết về loại phụ lục này và tham khảo mẫu phụ lục hợp đồng mà chúng tôi đã biên soạn.

phụ lục hợp đồng giảm thuế gtgt

Chính vì thế, việc nắm rõ thuế suất của từng mặt hàng, có được giảm thuế từ 10% xuống còn 8% hay không? Là việc tối quan trọng đối với các cá nhân phụ trách công việc kế toán. Việc xác định đúng thuế suất từng mặt hàng sẽ giúp việc xuất hóa đơn được chính xác. Tránh tình trạng phải xuất hóa đơn thay thế, sửa đổi số liệu kế toán đã hạch toán…

Và việc làm phụ lục hợp đồng giảm thuế GTGT, đối với các hợp đồng ký trước ngày 01/07/2023 (ký với thuế suất 10%) nhưng được giảm thuế suất còn 8% (theo nghị định 44/2023/NĐ-CP), là việc cần phải thực hiện. Đây là việc quan trọng mà kế toán, nhân viên soạn thảo hợp đồng cần làm ngay, nhằm hoàn thiện pháp lý phục vụ cho việc xuất hóa đơn, tính toán số phải thu – phải trả của từng hợp đồng.

Phụ lục hợp đồng giảm thuế là gì?

Phụ lục hợp đồng giảm thuế là loại văn bản được ký kết dựa trên sự đồng thuận của 2 chủ thể của hợp đồng chính. Và không thể tách rời với hợp đồng chính. Phụ lục hợp đồng điều chỉnh thuế vat (giảm thuế) phát sinh khi chính sách về thuế GTGT có sự điều chỉnh thay đổi. Khi đó, 2 chủ thể sẽ cùng nhau thống nhất và ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh thuế để nội dung hợp đồng đúng theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, đối với các loại hàng hóa, dịch vụ đã ký hợp đồng trước 01/07/2023 và được giảm thuế từ 10% xuống còn 8% (áp dụng 01/07/2023 – 31/12/2023), việc ký kết phụ lục thay đổi thuế suất là việc cần làm để đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng chính.

>>> Có thể bạn quan tâm: dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh

Một số ngành nghề cần làm phụ lục hợp đồng điều chỉnh thuế suất thuế GTGT

mẫu phụ lục hợp đồng giảm thuế gtgt

Các ngành nghề cần làm phụ lục hợp đồng điều chỉnh thuế suất thuế GTGT là: xây dựng, tư vấn quản lý doanh nghiệp, dịch vụ marketing, dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp,…

Đây là các ngành nghề có thuế suất thuế GTGT mặc định là 10% và thuộc đối tượng được giảm thuế xuống 8% theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP

>>> Xem thêm: Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế mới nhất 2023

Khi nào phải bổ sung phụ lục hợp đồng giảm thuế GTGT

phụ lục hợp đồng giảm thuế gía trị gia tăng

Trường hợp 1: Hợp đồng được ký trong giai đoạn từ 01/01/2023 đến 30/06/2023 có thuế suất 10%. Nhưng được giảm thuế GTGT còn 85 từ ngày 01/07/2023

Trường hợp 2: Hợp đồng được ký trước ngày 01/02/2022 với thuế suất 10% và chưa kết thúc. Khi đó, hợp đồng này sẽ có tổng cộng 3 phụ lục đồng, cụ thể như sau:

 • 2.1 Phụ lục hợp đồng điều chỉnh thuế suất thuế GTGT (lần 1): Phụ lục này có nội dung giảm thuế GTGT, được ký trong giai đoạn từ 01/02/2022 đến 31/12/2022
 • 2.2 Phụ lục hợp đồng điều chỉnh thuế suất thuế GTGT (lần 2): Phụ lục này có nội dung điều chỉnh phụ lục hợp đồng lần 1, ghi rõ thuế suất trở về 10%. Phụ lục hợp đồng này sẽ được ký trong giai đoạn từ 01/01/2023 đến 30/06/2023
 • 2.3 Phụ lục hợp đồng điều chỉnh thuế suất thuế GTGT (lần 3): Phụ lục này có nội dung giảm thuế GTGT, được ký trong giai đoạn từ 01/07/2023 đến 31/12/2023

Sau đây, dịch vụ thành lập công ty Song Kim sẽ gởi đến các bạn mẫu phụ lục hợp đồng giảm thuế GTGT, mời các bạn tiếp tục tham khảo nội dung bên dưới.

Mẫu phụ lục hợp đồng giảm thuế GTGT 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số:…./PLHĐ
(Của Hợp đồng số …/HĐKT, ngày…/…/…)

 • Căn cứ Hợp đồng số … /HĐKT, ngày…tháng…năm… được ký giữa CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP SONG KIM và CÔNG TY …..
 • Căn cứ Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV;
 • Căn cứ Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023 về việc quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị Quyết 101/2023/QH15 ngày 24/06/2023 của Quốc Hội

Hôm nay, ngày…tháng…năm…, tại đia chỉ:. . . . . . . . . . . . . . . hai bên chúng tôi gồm :

BÊN A (BÊN BÁN) :     CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP SONG KIM

Địa chỉ             : 2/1/9 Đường 84 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Tài khoản số    :                                          tại Ngân hàng……

Mã số thuế       :

Điện thoại        : 0986 23 26 29                                                    Fax:

Website           : https://mocongty.vn/                                           Email: info@ketoansongkim.vn              

Đại diện           : Ông/bà …………                                                Chức vụ :  Giám Đốc

BÊN B (BÊN MUA) :   ______________________________________________________

Địa chỉ            :____________________________________________________

Mã số thuế       : _________________________________________________________

Mã số thuế:     ______________________________________________________

Điện thoại        :                                                                           Fax:

Đại diện :       _____________________                                    Chức vụ   :  Giám Đốc

 

Hai bên nhất trí ký kết phụ lục hợp đồng để điều chỉnh % Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) tại Khoản … Điều …. của Hợp Đồng số …. /HĐKT, ngày…tháng…năm….như sau :

 1. Sau khi tra cứu thông tin sản phẩm theo Phụ lục I, II, III của Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2023 của Chính Phủ thì thuế GTGT của mặt hàng bên A cung cấp cho bên B thuộc diện được giảm 2%. Vậy Thuế GTGT sau khi được giảm là 8%.
 2. Phụ lục Hợp Đồng này là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng số …. /HĐKT, ngày…tháng…năm….Những điều khoản khác của Hợp đồng số …. /HĐKT ngày…tháng…năm….không qui định trong Phụ lục Hợp đồng này vẫn giữ nguyên giá trị thực hiện đến hết ngày 31/12/2023.
 3. Phụ lục Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2023 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau để đính kèm Hợp Đồng số …./HĐKT ngày …/…/…. Bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Để tải phụ lục hợp đồng file word, mời bạn click vào incon bên dưới.

phụ lục hợp đồng giảm thuế gtgt theo nghị định

Một số quy định cần biết về phụ lục hợp đồng giảm thuế GTGT

Ngay sau đây, dịch vụ thay đổi GPKD sẽ gởi đến các bạn một số quy định cần biết về phụ lục hợp đồng điều chỉnh thuế VAT

Hiệu lực của phụ lục hợp đồng thay đổi thuế suất

Do việc giảm thuế GTGT từ 10% xuồng còn 8% chỉ được áp dụng từ ngày 01/07 – 31/12/2023 nên hiệu lực của phụ lục hợp đồng sẽ có thời hiệu áp dụng tương đương với nghị định 44/2023/NĐ-CP

Nội dung của phụ lục điều chỉnh thuế GTGT

Do việc điều chỉnh giảm thuế VAT là thay đổi dựa trên quy định của pháp luật, không phải do ý định của 2 chủ thể ký hợp đồng. Nên nội dung của phụ lục điều chỉnh thuế GTGT chỉ đề cập đến việc giảm thuế suất GTGT theo quy định của pháp luật. Các nội dung khác không thay đổi

Số lần được ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh thuế GTGT tối đa

Căn cứ khoản 1 điều 403 Luật Dân Sự số 91/2015/QH13, phụ lục hợp đồng là 1 bộ phận không thể tách rời của hợp đồng. Và nội dung phụ lục hợp đồng không được trái với hợp đồng chính. Chính vì thế, không có quy định về số lần được ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh thuế GTGT. Doanh nghiệp có thể ký kết không giới hạn số phụ lục thay đổi thuế suất. Miễn phụ lục hợp đồng thay đổi thuế suất không có điều khoản trái với hợp đồng và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

Lưu ý khi soạn thảo phụ lục hợp đồng điều chỉnh thuế GTGT

Khi soạn phụ lục hợp đồng điều chỉnh thuế gtgt 2023, doanh nghiệp nên lưu ý các vấn đề sau:

 • Thời gian của phụ lục hợp đồng sẽ là ngày 01/07/2023 (ngày nghị định 44/2023/NĐ-CP có hiệu lực)
 • Lưu ý nhập liệu đúng số hợp đồng và ngày ký hợp đồng chính
 • Không bổ sung bất cứ điều khoản nào khác vào phụ lục điều chỉnh thuế GTGT ngoài việc điều chỉnh giảm thuế GTGT
 • Sau ngày 31/12/2023 nếu không có nghị định tiếp tục gia hạn việc giảm thuế, doanh nghiệp phải soạn phụ lục hợp đồng thay đổi thuế suất VAT về 10%.

Kết luận:

Việc giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% còn 8% là 1 chính sách kịp thời và thiết thực của chính phủ nhằm kích cầu, giảm gánh nặng thuế phí cho người tiêu dùng cuối cùng. Về phía doanh nghiệp, cần nắm rõ các loại hàng hóa, dịch vụ được giảm – không được giảm thuế để có thể xuất hóa đơn đúng loại thuế suất, làm phụ lục hợp đồng điều chỉnh thuế VAT sẽ giúp hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp được liền mạch, vững chắc. Tránh bị phạt vi phạm hành chính về thuế.

Bài viết liên quan


  This will close in 0 seconds

  0986.23.26.29
  Chat Zalo