Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp 2023

Hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn là thành phần hồ sơ không thể thiếu trong thủ tục chuyển nhượng phần góp vốn của công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Hôm nay, mời bạn tham khảo mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn được Mở Công Ty VN biên soạn.

Căn cứ pháp lý của hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

 • Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

>>> Xem thêm: Thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2TV

Đối tượng ưu tiên khi nhận chuyển nhượng phần góp vốn

Căn cứ khoản 1 điều 52 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14, việc chuyển nhượng phần góp vốn phải được ưu tiên theo thứ tự sau đây:

hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

 • Ưu tiên 1: Phải chuyển nhượng phần góp vốn tương ứng với tỷ lệ góp vốn của các thành viên còn lại trong công ty trước.
 • Ưu tiên 2: Nếu sau 30 ngày, các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc mua không hết phần vốn này. Thì người chuyển nhượng (bán) phần góp vốn mới được bán ra bên ngoài. Điều kiện bán (giá bán, thanh toán) phải đồng nhất với khi chào bán cho các thành viên còn lại của công ty.

>>> Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại trụ sở Công ty TNHH … , địa chỉ số …, chúng tôi gồm có:

1.Bên chuyển nhượng phần vốn góp (Bên A):

Kê khai thông tin trong trường hợp thành viên là cá nhân:

Họ và tên: … … …

Sinh ngày: …/…/…  Quốc tịch: … … …

Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/…

Số giấy tờ pháp lý: … …              Ngày cấp: …/…/…         Nơi cấp: … …

Địa chỉ liên lạc: … … …

Kê khai thông tin trong trường hợp thành viên là tổ chức:

Tên doanh nghiệp: … … …

Mã số doanh nghiệp: … … …

Do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày tháng năm

Địa chỉ trụ sở chính: … … …

Người đại diện theo pháp luật của công ty: … … …

Chức danh: … … …

2. Bên nhận chuyển nhượng phần vốn góp (Bên B):

Kê khai thông tin trong trường hợp thành viên là cá nhân:

Họ và tên: … … …

Sinh ngày: …/…/…  Quốc tịch: … … …

Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/…

Số giấy tờ pháp lý: … …              Ngày cấp: …/…/…         Nơi cấp: … …

Địa chỉ liên lạc: … … …

Kê khai thông tin trong trường hợp thành viên là tổ chức:

Tên doanh nghiệp: … … …

Mã số doanh nghiệp: … … …

Do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày tháng năm

Địa chỉ trụ sở chính: … … …

Người đại diện theo pháp luật của công ty: … … …

Chức danh: … … …

Sau khi bàn bạc thoả thuận, hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp với các thỏa thuận sau:

Điều 1:

… (Bên A) hiện đang sở hữu phần vốn góp là … … đồng, chiếm tỷ lệ … % vốn điều lệ công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH … …, mã số doanh nghiệp … …, do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư … … cấp ngày … …

Điều 2:

(Trong trường hợp chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thì ghi) Nay Bên A đồng ý chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp nêu trên cho Bên B và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp nêu trên của Bên A với giá chuyển nhượng là đồng.

(Trong trường hợp chuyển nhượng một phần vốn góp thì ghi) Nay Bên A đồng ý chuyển nhượng một phần vốn góp là … …, chiếm tỷ lệ … % vốn điều lệ cho Bên B và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng phần vốn góp là … … của Bên A với giá chuyển nhượng là đồng.

– Phương thức thanh toán: thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam và việc thanh toán toàn bộ số tiền chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên do hai bên tự thực hiện ngay tại thời điểm ký hợp đồng.

– Thời điểm hoàn thành việc chuyển nhượng: Ngày tháng năm

Điều 3:

– Hai bên có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp đã nêu trên để Công ty TNHH … … hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

– Bên B có trách nhiệm kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Bên A với tư cách là một thành viên góp vốn của Công ty TNHH … … kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn góp.

Điều 4:

Sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn góp, mọi sự tranh chấp phát sinh nếu có, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết theo nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Công ty TNHH … …, cơ quan đăng ký kinh doanh không có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh nếu có.

Điều 5:

Hai bên cùng cam kết những thông tin về nhân thân, phần vốn chuyển nhượng đã ghi trên hợp đồng là đúng sự thật. Phần vốn góp chuyển nhượng không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Việc giao kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. Bên B đã xem xét kỹ, biết rõ về phần vốn góp nhận chuyển nhượng nêu trên và giấy tờ pháp lý liên quan. Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 6:

Hai bên đã đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng trước khi ký tên vào hợp đồng.

Điều 7:

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký tên và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu lại công ty và 01 bản sử dụng để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bên A

 (trong trường hợp là cá nhân)

 (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

………………….

Bên B

 (trong trường hợp là cá nhân)

 (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

………………….

Bên A

(trong trường hợp là tổ chức)

Người đại diện theo pháp luật của Công ty …

Chức danh: …

(ký, ghi rõ họ tên)

…………………….

Bên B

(trong trường hợp là tổ chức)

Người đại diện theo pháp luật của Công ty …

Chức danh: …

(ký, ghi rõ họ tên)

………………….

Để tải hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn bằng file word, bạn có thể tải về bằng cách click vào icon bên dưới.

mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp công ty tnhh

Lưu ý khi soạn hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn

Sau đây là các lưu ý khi ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, cụ thể như sau:

 • Số lượng hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn: 04 bản. Được sử dụng như sau: bên bán giữ 1 bản, bên mua giữ 1 bản, công ty lưu 1 bản, 1 bản dùng để thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: căn cứ nội dung, hiệu lực hợp đồng sẽ có hiệu lực khi 2 bên cùng ký vào hợp đồng.
 • Thời gian thực hiện thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2TV: 10 ngày kể từ ngày ký hợp đòng chuyển nhượng phần góp vốn

Trên đây là tất cả những nội dung liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn. Nếu bạn còn bất cứ thắc mắc nào về vấn đề này, vui lòng liên hệ dịch vụ mở doanh nghiệp Song Kim theo hotline 0986 23 26 29 để được tư vấn và hỗ trợ.

Bài viết liên quan


  This will close in 0 seconds

  0986.23.26.29
  Chat Zalo